3/28/2018

Scoala Altfel la palatul copiilor - Vizita la Muzeul de Istorie, Consiliul Judetean si Palatul de Justite Suceava

Proiectul ”Suntem mici, dar ne pasă!” s-a adresat unui grup țintă format din elevii ce frecventează cercurile palatului copiilor, participanți la dezbaterea aspectelor legate de sistemul judiciar din România și desfășurarea procedurii de judecată precum și aspectele legate de ordinea la curtea lui Ștefan cel Mare. 
               La vizita Palatului de Justiție, elevii au participat la prezentarea unei săli de judecată, realizată de consilier pentru informaţii publice, dna Mihaela Ungureanu.  Astfel, elevii și-au imaginat un complet de judecată format din judecători, grefier, procuror și avocați. Copiii au fost antrenați să pună întrebări privind modul cum ar gestiona un proces și cum se poate instaura pacea și dreptatea.
Copiii au vizitat sediul Consiliului Judeţean, unde au ocupat pentru câteva momente locurile consilierilor județeni, din Sala Bucovina și Sala Ștefan cel Mare. Elevii s-au arătat interesaţi de  activitatea celor din Consiliu, adresând gazdelor numeroase întrebări. Totodată au constatat cu surprindere, varietatea și multitudinea evenimenelor  culturale, artistice, folclorice, care se organizează de către Consiliul Judeţean, reflectate într-o manieră impecabilă prin diferite materiale de promovare: cataloage, broșuri, pliante, obiecte personalizate. Mulţumind gazdelor pentru vizită, elevii au promis că vor mai efectua astfel de vizite şi se vor implica activ în proiectele inițiate de această instituție.

Vizita la Muzeul de istorie Suceava a însemnat nu  numai simplul contact direct cu mărturia istorică, dar şi trezirea sentimentului de respect şi admiraţie faţă de adevărul istoric. În aceeași măsură, vizita a avut drept scop formarea  deprinderilor de  educaţie patriotică şi cetatăţenească a elevilor, relevându-se trecutul ţării, personalitatea şi faptele vitejești ale înaintașilor. 
Organizatori:
 prof. Mihaela Buculei - coordonator cerc Redacție presă/RadioTV, 
prof. dr. Ștefania Șoiman - coordonator cerc Informatică, 
prof. Alina Șandru - coordonator cerc Cenaclu literar, 
prof. Olga -Marcela Reuț - coordonator cerc Tapiserie,
prof. Petronela Rusu - coordonator cerc Pictură, 
prof. drd. Nicoleta Bumbu - coordonator cerc Meteorologie/Ecoturism
și prof. Cristina Maxim - coordonator cerc Navomodele/Origami.
Aparitie Monitorul de Suceava


3/26/2018

Cetatenia digitala. Drepturi şi responsabilităţi pe Internet privind datele personale
Ziua Siguranței pe Internet a fost marcată astăzi, 26 martie 2018, la Școala gimnazială nr.8 Suceava prin organizarea unui eveniment cu tema “Cetățenia digitală. Drepturi şi responsabilități pe Internet privind datele personale” susținut de prof. dr. ȘOIMAN Ștefania de la Palatul Copiilor Suceava și prof. LARIONESCU Corina de la Școala gimnazială nr.8 Suceava. Cei 50 de elevi participanți din cadrul școlii (clasele VI-VII) au asistat la prezentarea unor aspecte legate de tipurile de date personale, modul de interacțiune online și implicațiile comerciale din spatele activității online ale utilizatorilor de Internet.  Aflat la a zecea ediție, concursul derulat cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet 2018, abordează anual teme diferite ce se încadrează în mișcarea globală propusă de INSAFE – rețeaua internațională a Centrelor Naționale „Better Internet for Kids”.

Tematica anului 2018 - „Cetățenia digitală. Drepturi și responsabilități pe Internet privind datele personale.” - este o inițiativă lansată de Organizația Salvați Copiii în cadrul programelor educaționale Drepturile Copilului şi Ora de Net.
Scopul activității desfășurate pe parcursul a două ore a fost creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la datele personale și la modul de colectare, procesare și distribuire a acestora în mediul online.  
Evenimentul de diseminare susținut împreună cu elevul Bogdan – Ionuț UNGUREANU, elev în clasa a VIII-a, voluntar Salvați Copii Suceava, a avut loc în Laboratorul de Informatică, a Școlii gimnaziale nr.8 Suceava.
Corodonator, prof. dr. Ștefania Șoiman
prof. drd. Larionescu Corina


3/20/2018

Concurs National ”Arta dicolo de timp si spatiu” - PC Pitești

Concursul Național “ARTA, dincolo de timp si spațiu” ediția a X-a,12 mai 2018 (30.04.2018) se desfăşoară în doua etape:
  1. sub forma de expoziţie pe secţiuni (tema la alegere, diverse tehnici):
-          fotografie: alb-negru şi/sau color
-          pictura
-          grafică
-          grafica pe calculator (orice aplicație)
Pentru această secțiune cadrele didactice vor trimite lucrările împreună cu fișa de înscriere până la data de 30 aprilie 2018 pe adesa specificată mai jos.
  1. concurs online pe o temă specificată în timp real- afiş în format electronic.

3/14/2018

Ziua numărului PI

Elevii de la Cercul de informatică a Palatului Copiilor Suceava au sărbătorit ziua numărului PI prin concursul de memorare a zecimalelor lui Pi, o expoziţie de postere, având ca subiect numărul Pi şi celebrele lui zecimale, un concurs de prezentări electronice care să prezinte curiozitățile legate de acest număr dar şi o competiţie între grupe, care pun accent pe spiritul de echipă, creativitatea şi imaginaţia elevilor.
Numărul Pi este sărbătorit, la data de 14 martie, asta pentru că aproximat cu două zecimale se scrie 3,14, iar de aici s-a ajuns la data de 14/03 adică 14 martie. Combinată cu ziua de naştere a geniului matematicii şi fizicii Albert Einstein, în întreaga lume, mai cu seamă în cercurile ştiinţifice, ziua este sărbătorită printr-o serie de evenimente, conferinţe, concursuri, prezentări, referate.
În anul 1945,folosindu-se calculatorul ENIAC, s-au obținut nu mai puțin de 2.000 de zecimale, în numai 70 de ore. Mai târziu, un alt calculator, mai performant, a obținut 3.000 de zecimale în numai 13 minute ! în 1959, cu ajutorul unor calculatoare franceze și engleze s-a ajuns la performanța de 10.000 de zecimale, iar la 29 iulie 1961, un calculator IMB 7090 Data Center, din New York, a calculat pentru Pi 100.265 de zecimale, după 8 ore și 1 minut. În noiembrie 2016, după 105 ore de calcule continue, calculatorul cercetătorului și entuziastului Peter Trueb a reușit să calculeze 22.459.157.718.361 de cifre ale lui pi, pe scurt, aproximativ 22,5 trilioane de cifre.
Recordul înregistrat de Guinness la memorarea cifrelor lui π este de 67.890 de cifre, deținut de Lu Chao, un student de 24 de ani din China. I-au luat 24 de ore și 4 minute!!!3/08/2018

Ziua numărului Pi, celebrată pe plan mondial, pe 14 martie

Ce este numarul Pi?  este o constanta matematica a carei valoare este egala cu raportul dintre circumferinta si diametrul oricarui cerc intr-un spatiu euclidian, sau cu raportul dintre aria unui cerc si patratul razei sale. Pi este una dintre cele mai importante constante matematice, fiind continuta in multe formule de matematica, fizica, inginerie. Prin litera greceasca Pi, care reprezinta initiala cuvintelor din aceeasi limba “perimetros" (perimetru) si “periferia" (periferie), folosite de Arhimede in lucrarea sa despre cerc. Dar nu intotdeauna matematicienii au intrebuintat litera Pi pentru a reprezenta raportul dintre circumferinta si diametrul cercului.
 Numarul pi este un numar irational, a carui valoare este egala, in varianta scurta, cu 3,14.În ultimele decenii a crescut mult recordul numărului de cifre memorate. În 2006, Akira Haraguchi, un inginer japonez pensionar, s-a lăudat cu reținerea a 100.000 de zecimale exacte. Aceasta nu a fost însă verificată de Guinness World Records. Recordul înregistrat de Guinness la memorarea cifrelor lui π este de 67.890 de cifre, deținut de Lu Chao, un student de 24 de ani din China. I-au luat 24 de ore și 4 minute să recite fără greșeală până la a 67.890-a cifră zecimală a lui π.

Ziua numărului Pi, ajunsa la a 30 aniversare, este celebrată în special în ţările anglo-saxone, dar a început de curând să fie sărbătorită şi în alte state.
În noiembrie 2016, după 105 ore de calcule continue, calculatorul cercetătorului și entuziastului Peter Trueb a reușit să calculeze 22.459.157.718.361 de cifre ale lui pi, pe scurt, aproximativ 22,5 trilioane de cifre.

2/26/2018

Script 2018

La Concursul  Internațional de Programare în Scratch pot participa elevi din cluburi, palate ale copiilor, școli și licee organizați în echipe formate din 2, 3 sau 4 membri. Elevii unei echipe trebuie să fie din aceeași unitate de învățământ și să se încadreze în categoria de vârstă corespunzătoare (nu se admite participarea la o categorie superioară).

Concursul Script online se desfășoară pe șase secțiuni:
 Felicitări
 Jocuri
 Muzică și dans
 Povești
 Simulări
 Software educațional
Categorii de vârstă pentru concursul onsite Concursul Script onsite se organizează pe patru categorii de vârstă:
 clasele II – III;
 clasele IV – V;
 clasele VI – VII;
 clasele VIII – IX.
În cazul în care numărul participanților la o categorie de vârstă este mare, este posibilă organizarea a câte unui concurs pentru fiecare clasă din componența categoriei de vârstă.

Principalele momente cronologice în desfășurarea concursului online sunt:
 15 februarie 2018 – Lansarea proiectului.
 18 martie 2018 – Termenul limită pentru înscrierea unităților.
 13 mai 2018 – Termenul limită pentru trimiterea proiectelor.
 1 Iunie 2018 – Anunțarea rezultatelor.
 17 iunie 2018 – Transmiterea diplomelor.
 1 iulie 2018 – Realizarea unei galerii cu proiectele câștigătoare.

Evaluarea proiectelor înscrise la concursul online se va face de către un juriu format din cadre didactice din țară și străinătate. Ierarhizarea lucrărilor se va face în funcție de nota acordată de juriu. Criterii de evaluare a lucrărilor:
 Originalitate
 Creativitate
 Folosirea caracteristicilor Scratch
 Calitatea globală a proiectului
Fiecare proiect va primi o notă de la 1 la 10. Pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă se va întocmi un clasament al proiectelor în ordinea descrescătoare a notelor. Proiectelor li se vor acorda premiile I, II și III pe baza următoarelor 3 reguli:
R1. Primul proiect din clasamentul pentru o secțiune și categorie de vârstă poate primi premiul I, cel de al doilea premiul II și cel de al treilea premiul III. Există posibilitatea acordării a două premii identice dacă lucrările au note apropiate și sunt respectate regulile care urmează.
R2. Nota lucrării trebuie să fie între 9 și 10 pentru premiul I, mai mare sau egală cu 8 pentru premiul II și mai mare sau egală cu 7.
R3. Numărul total de diplome (premiile I, II și III) acordate la o anumită categorie de vârstă și secțiune nu trebuie să depășească cuantumul de 25 % din numărul total al proiectelor create la respectiva categorie de vârstă și secțiune. Excepție se poate face în cazul în care pentru o anumită secțiune și categorie de vârstă numărul de lucrări create este mai mic de 12.

Coordonator Script 2018, Prof. ing. Mihai Agape
Resurse pentru învățarea Scratch
Pentru programul Scratch au fost create multe resurse de învățare, o parte dintre ele regăsindu-se pe site-ul oficial Scratch.
Alte resurse utile pot fi găsite la adresele:
Robo Scratch - curs disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, pe platforma Moodle a proiectului Scientix.
Să învățăm programare jucându-ne în Scratch
Tutoriale pentru un joc cu Gobo
Scratch 1.4 – Ghid de referință.
Articolul ”Să învățăm programare jucându-ne în Scratch”.
Tutoriale video pentru inițierea în Scratch.
Test de Scratch.

Bit by Bit - PC Iasi

Concursul regional ”Bit By Bit” se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
I. Imagini animate
II. Animaţii în Power Point
III. Desene 3D
IV. Simpozion cadre didactice

Pentru secțiunile I, II, III înscrierea elevilor la concurs se va face prin accesarea link-ului următor: https://goo.gl/forms/pxVwrRTzFzup0Sxv2
iar în perioada 1 – 13 mai 2018. Înscrierea la simpozion se va face prin accesarea link-ului următor: https://goo.gl/forms/0zN2LufVK827tADh2


  • Secțiunea Imagini animate  se va desfășura în săptămâna 21-25 mai 2018, la sediul Palatului Copiilor Iași. La aceasta secțiune se va realiza o imagine animată cu ajutorul aplicației Animated Wallpaper Maker, cu tema stabilită în ziua concursului.
  • La secţiunea Animații PowerPoint pot participa elevi din clasele V-XII. La această secțiune se va creea o prezentare în aplicaţia Power Point, formată dintr-un singur diapozitiv, cu tema „Iarna, anotimpul bucuriei”.
  • La secțiunea Desene 3D partiipă elevii din clasele III-IV. La această secțiune se va creea un desen în aplicaţia Paint 3D pe tema „Lumea roboților”.
Tema simpozionului este “Platforme e-learning utilizate la disciplina Informatică pentru învățarea programării”. Lucrările vor fi trimise pe adresa de e-mail profinfopciasi@gmail.com în perioada 1 – 13 mai 2018,

Coordonator, Profesor Moraru Georgeta - Palatul Copiilor Iași

2/05/2018

Ziua Sigurantei pe Internet


Concursul "Cetăţenia digitală. Drepturi şi responsabilităţi pe Internet privind datele personale." - o iniţiativă marca Ora de Net lansată de Organizaţia Salvaţi Copiii în parteneriat cu Ministerul Educației Naţionale.
Regulament

"Creați, conectați și împărtășiți respectul: un internet mai bun începe cu tine" ...
Centrul de Internet mai sigur din România va sărbători Ziua Sigurantei pe Internet, 6 februarie 2018, organizând o conferință de presă intitulată "Provocări în domeniul siguranței internetului pentru copii: conținut ilegal și date cu caracter personal" la București. Evenimentul se va concentra pe prevalența online a materialelor pentru abuzul sexual asupra copiilor și pe noile provocări cu care ne vom confrunta în contextul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Conferința va fi reprezentata de specialiștii Salvați Copiii Romania, autorități și instituții private și va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice, experți, jurnaliști, asistenți sociali și alți participanti relevanți.

Mai mult ca parte a tradiției Centrului Internațional pentru Safer Internet (SIC) de a marca luna februarie ca luna securitatii pe Internet, se va organiza un concurs național în colaborare cu Ministerul Educației in data de 12 februarie 2018. Concursul național „Cetățenia digitală. Drepturi și responsabilități pe Internet privind datele personale”va încuraja în școli ca profesorii și elevii să pună în aplicare activități educaționale  legate de protecția datelor și  si sa trimita concluziile dezbaterilor sub forma unui scurt material video.

Concurs
http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Parenting_in_era_digitala.pdf
http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Ghidul_Facilitatorului.pdf

1/28/2018

28 ianuarie, ZIUA EUROPEANĂ A PROTECŢIEI DATELOR


Ziua Europeană a Protecției Datelor cu Caracter Personal se celebrează anual pe data de 28 Ianuarie de către statele membre ale Consiliului Europei.
Imagini pentru Protecţia datelor personale în Uniunea Europeană
Noi reglementari privind securitatea datelor vor fi implementate la sfarsitul lunii mai, 2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:310401_2&from=EN&isLegissum=true