Despre noi

La cercul de informatică se pot înscrie elevi cu vârste cuprinse 8 – 18 ani.
Se urmăresc:
- dezvoltarea competenţelor de utilizare ale unui sistem de calcul;
- utilizarea celor mai noi produse software din domeniu;
- realizarea aplicaţiilor informatice care vor duce la dezvoltarea gândirii algoritmice, spiritului practic şi inovativ;
- utilizarea celor mai moderne mijloace de comunicare; 
- descoperirea aptitudinilor pentru creaţie, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi utilizarea calculatorului în diverse domenii de activitate la elevii aflaţi în dificultate;
-posiblitatea de lucru în echipă pentru realizarea proiectelor în vederea participării la concursuri de informatică;
- dobândirea competenţelor de exprimare, de argumentare, de teoretizare pe teme din domeniul IT folosind sistemul de calcul.
Grupa începători: Sisteme de operare - Windows 7/ Windows 10, MS Office 2010(Word, Excel, PowerPoint), Editor graphic, Internet, Pagini WEB
Grupa avansaţi: Limbaje de programare C++, Programare pe Internet (HTML, Php, Java script), Editor video
Grupa performanţă: Programare II, C++,  Aplicaţii Software, WebDesign, Echipe de Proiect

Coordonator cerc, Prof. dr. Şoiman Ştefania


http://profinfo.blogratuit.ro/

http://infogrup.blogspot.ro/ 

Algoritmi
www.pacosv.ro/informatica.php

Structuri repetitive
Ghiceste numarul!!!

#include<stdio.h>
#include<iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;
void randomize() { std::srand( std::time(0) ); }
int main()
{
int random;
int un;
cout<<"<Jocul>\n\n Ghiceste numarul intre 1 si 20\n\n";
cout<<"ai 7 incercari\n\n";
randomize();
do
random = rand();
while ( random < 0 || random > 20 );
cout<<"Ghiceste numarul!";
cout<<"Introdu un nr: ";
cin>>un;
int incercari = 1;
while (un!=random)
{
if (un > random )
    cout<<"prea mare!!!\n";
if( un < random)
    cout<<"prea mic!!!\n";
cout<<"Mai incearca\n";
cout<<"Introdu un nr : ";
cin>>un;
incercari++;
if(un==random)

cout<<"Ai castigat :)! Nr este:"<<un <<" din "<<incercari<<" incercari\n";
}

return 0;
}