Info Labs

 
Vizualizați exemple de animație:
  1. Exercițiile interactive și jocurile sunt resurse interactive care oferă elevului posibilitatea de a-și exersa cunoștințele în conformitate cu logica acestei discipline școlare, într-un context ludic. Fiecare pas e însoțit de feedback imediat, astfel încât elevul parcurge un demers de cunoaștere ghidat. Jocurile în Blockly sunt un mare plus, pentru că favorizează învățarea primilor pași în programare prin blocuri.
     Exemple:
  1. Testele de evaluare. Pentru fiecare semestru, elevul are posibilitatea de a rezolva un test de evaluare în formă digitală, primind un scor conform răspunsurilor sale. Itemii din testele de evaluare sunt variați, construiți de la simplu la complex și verifică cele mai importante noțiuni dintr-o unitate de învățare.
Structura generala a unui calculator

Windows
Teste
Limbajul C
https://sites.google.com/site/eildegez/home/ix
https://drive.google.com/file/d/0B7COdwjQydIoX1RHVHJ6bF9WYUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7COdwjQydIoVmNfeW1nWmZjMFU/view

Structura liniara

Tutorial C++
Pointeri
Carti
Exemple

https://www.mathsisfun.com/algebra/sequences-sums-arithmetic.html

https://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/cpp/cp1_Basics.html


“O furnică duce’n spate un grăunte jumătate...”

Într-o zi de luni, o furnică a început să adune în sacul ei grăunţe pentru iarnă. În fiecare zi din săptămână, mai puţin sâmbăta şi duminica, ea adună în sacul ei câte p grăunţe. Astfel, într-o săptămână, luni adună p grăunţe, marţi alte p grăunţe, la fel miercuri, joi şi vineri, în săptămâna următoare se întâmplă la fel, şi aşa mai departe. Obosită de atâta muncă, întotdeuna în zilele de sâmbătă şi duminică furnica se odihneşte şi nu mai adună grăunţe. Greierul este prea leneş ca să adune mâncare pentru iarnă, dar ştiind că furnica este darnică, îi cere împrumut acesteia, câte un grăunte în fiecare zi de sâmbătă şi duminică. 
  Ajuntaţi-o pe furnică să afle câte grăunţe a adunat în sac după k zile.

Cerinţă
Să se scrie un program care să determine numărul de grăunţe adunate de furnică după k zile.

Date de intrare
Din fişierul de intrare furnica.in se citesc
-          de pe prima linie două numere p şi k despărţite de un spaţiu, reprezentând numărul de grăunţe şi respectiv numărul de zile care au trecut de când furnica a început să adune grăunţe.

Date de ieşire
Fişierul de ieşire furnica.out va conţine pe prima linie un singur număr reprezentând numărul de grăunţe care le are furnica în sac după k zile.

Restricţii şi precizări:
-          1≤p≤1000
-          1≤k≤1000

Exemplu
furnica.in
furnica.out
Explicaţie
1 8
4
În primele 5 zile furnica adună câte un grăunte pe zi şi astfel va avea 5 grăunţe. Sâmbătă şi duminică va da greierului câte un grăunte şi astfel furnica va rămâne doar cu 3 grăunţe. Luni, în cea de-a 8-a zi, furnica va mai aduna un grăunte şi va avea în sac după 8 zile un număr de 4 grăunţe.